Gradsko veće Grada Sombora je na 105.sednici, od 25.maja, prihvatilo predlog Konačne rang liste odobrenih projekata po gradskom konkursu "PROGRAMI ZA DECU 2016" . Konačnu rang listu je predložila 10-člana komisija za izbor projekata, a sa njihovim predlogom je bio saglasan i Savet za mlade.

Gradsko veće je ovim činom i zvanično okončalo gradski konkurs "PROGRAMI ZA DECU 2016", ovlastivši gradonačelnika Sombora da sa odabranim realizatorima projekata potpiše ugovore o finansiranju. Podnosiocima prigovora na Preliminarnu rang listu "PROGRAMI ZA DECU 2016" će uskoro stići obrazloženje zbog čega su njihovi prigovori prihvaćeni/odbijeni.

O mestu i vremenu potpisivanja ugovora budući realizatori projekata će biti naknadno obavešteni preko kontakata koji su navedeni u predlozima projekata.

Gradonačelnik Sombora Saša Todorović raspisao je konkurs za raspodelu sredstava „Programi za decu 2016.“

Budžetom grada za navedene namene opredeljen je iznos od 500.000,00 dinara, a rok za dostavljanje projekata je 23. mart 2016. godine.

Kako je navedeno u tekstu konkursa, na konkurs se mogu prijavljivati projekti kojima se unapređuje položaj dece, uzrasta od pet do 15 godina starosti.

Konkurs i konkursnu dokumentaciju možete preuzeti na ovom sajtu (www.sombor.rs) u rubrici info pult, u kategoriji konkursi/javni pozivi.

Pravo učešća na konkursu imaju organizacije koje rade sa decom i imaju sedište na teritoriji grada Sombora.

Vrednost pojedinačnog projekta ne može biti veća od 100.000,00 dinara, a projekat mora biti realizovan do 1. decembra 2016. godine.

Konkursna prijava se popunjava isključivo u elektronskoj formi, a podnosi u štampanom obliku u Uslužnom centru Gradske uprave grada Sombora (prizemlje zgrade lokalne samouprave, Trg cara Uroša 1, Sombor, šalteri: 11 i 12) sa naznakom „Programi za decu 2016 – ne otvarati“.

Budžetom grada Sombora za realizaciju Lokalnog akcionog plana (LAP) za mlade u 2016. godini opredeljen je iznos od 3.000.000,00 dinara.

Za projekte koji se odnose na realizaciju mera LAP-a za mlade 2013-2016.godine, konkursom je određen iznos od 2.500.000,00 dinara, dok je za (jedan) istraživački projekat o potrebama mladih namenjen iznos od 500.000,00 dinara.

Konkurs i konkursna dokumentacija objavljeni su na ovom sajtu (www.sombor.rs), u rubrici info pult, u kategoriji konkursi/javni pozivi.

Projekti koji se odnose na realizaciju mera aktuelnog LAP-a (u konkursu odeljak A), moraju se realizovati do 1. decembra, a vrednost projekta ne može biti veća od 300.000,00 dinara.

Istraživački projekat o potrebama mladih u gradu i somborskim selima (u konkursu odeljak B) mora biti realizovan do 1. septembra 2016. godine.

Rok za dostavljanje projekata, za oba odeljka, je 23. mart 2016. godine.

Konkursna prijava i prateći obavezni obrasci, popunjavaju se isključivo u elektronskoj formi, a podnose u štampanom obliku, u zatvorenoj koverti, u Uslužnom centru Gradske uprave grada Sombora (prizemlje zgrade lokane samouprave, Trg cara Uroša 1, Sombor), šalter 11 ili 12, sa obaveznom naznakom „Za Komisiju za dodelu sredstava LAP-a za mlade u 2016 – ne otvarati“, uz naznaku za koji odeljak se podnosi projekat..

 

Budžetom grada Sombora za realizaciju Lokalnog akcionog plana za mlade (LAP) u 2016. Godini, opredeljen je iznos od 3.000.000,00 dinara. Za projekte koji se odnose na realizaciju mera LAP-a za mlade 2013-2016.godine, konkursom je određen iznos od 2.500.000,00 dinara, dok je za (jedan) istraživački projekat o potrebama mladih namenjen iznos od 500.000,00 dinara.

Na konkurs je prijavljen 41 projekat i Komisija za izbor projekata je, u periodu od 12. do 21. aprila zasedala pet puta, pregledala projekte i utvrdila predlog prema kojem bi se finansiralo 30 projekata koji se odnose na realizaciju mera Lokalnog akcionog plana za mlade 2013-2016. godine. Komisija je predložila i da se finansira jedan istraživački projekat o potrebama mladih.

Komisija je odbila šest projekata jer, kako je navedeno u obrazloženju, nisu ispunjavali uslove konkursa. Četiri projekta su odbačena i to - dva projekta podnosilaca koji nisu ispoštovali prošlogodišnji konkurs, odsnosno nisu „povukli“ sredstva odobrena za realizaciju projekata i dva projekta u kojima nisu dovoljno istaknuti ciljevi projekta.

Učesnici konkursa imaju pravo prigovora na predlog odobranih projekata. Prigovori se mogu podneti do 4. maja 2016. godine.

Prigovor se podnosi u pisanoj formi i predaje na šalterima 11 ili 12 u Gradskom uslužnom centru (Trg cara Uroša, broj 1, prizemlje zgrade lokalne samouprave) sa naznakom „PRIGOVOR NA PRELIMINARNU RANG LISTU – LAP ZA MLADE 2016“.

Kompletna lista predloga odobrenih projekata dostupna je ovde i u rubrici info pult, u kategoriji konkursi/javni pozivi.

Top
Sajt mladisombora.rs koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice i prilagodio sajt vašim interesovanjima. More details…