LAP za mlade

24 maj 2016
(0 glasova)

Institucionalna briga za mlade je bio jedan od predloga koji su mladi Somborci, okupljeni oko omladinske organizacije "Somborski omladinski Boom", davne 2004.godine, postavili pred Lokalnu samoupravu, izradivši prvu Politiku za mlade opštine Sombor.

Bilo je potrebno pet godina da bi se ova inicijativa mladih i institucionalizovala: 2009.godine Skupština Grada Sombor je usvojila svoj Prvi Lokalni akcioni plan za mlade, koji je potom bio revidiran i dopunjen 2012.godine.

Od 2009.godine Grad Sombor redovno na godišnjem nivou finansira mere planirane Lokalnim akcionim planom za mlade, kroz gradski konkurs LAP ZA MLADE.Ovaj se konkurs raspisuje početkom svake godine, a otvoren je za sve organizacije, institucije i ustanove koje žele da rade sa mladima na način koji je precizno utvrđen LAP-om za mlade.

Kriterijume i tekst konkursa formuliše Savet za mlade, a usvaja Gradsko veće grada Sombora. Sastav Komisije je utvrđen samim dokumentom - članove Komisije predlaže Savet za mlade u saradnji sa Kancelarijom za mlade, a imenuje gradonačelnik Sombora. Konkurs se raspisuje na zvaničnom sajtu Grada Sombora i u bar još jednom štampanom mediju.

Prema proceduri koja je uređena republičkim pravnim aktima, Komisija za izbor projekata prvo predlaže Preliminarnu rang listu, na koju podnosioci imaju pravo žalbe. Pošto razmotri sve prigovore i zauzme stav, Komisija predlaže Konačnu rang listu. Ovaj predlog se upućuju Gradskom veću koji ga razmatra i donosi konačnu odluku.

LAP za mlade je jasno i precizno konstruisan konkurs: u njemu postoje vrlo jasna pravila realizacije, monitoringa i evaluacije projekata, te je Kancelarija za mlade izradila Vodič za administriranje projekata, kako bi pomogla novoosnovanim organizacijama da lakše izvedu projekat i na vreme prikupljaju dokumentaciju kojom će opravdati utrošena sredstva.

Svake godine, Tim za monitoring i evaluaciju pregleda završne izveštaje i pravi Izveštaj o realizaciji konkursa LAP ZA MLADE. Svi izveštaji su dostupni na ovo sajtu.

361 Views
Tag :
Kancelarija za mlade Sombor

Ukoliko želite, možete kontaktirati Kancelariju putem telefona: 025/302-755 ili putem mejla: kancelarija@mladisombora.rs, ili lično – KZM Sombor je smeštena u prostoru bivšeg Doma omladine na Vencu Radomira Putnika, br. 1, u Somboru.

Adresa sajta www.mladisombora.rs
Top
Sajt mladisombora.rs koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice i prilagodio sajt vašim interesovanjima. More details…