O Kancelariji za mlade Sombora

24 maj 2016
(1 Glas)

Kancelarija za mlade je osnovana 15.oktobra 2008.g., kao služba lokalne samouprave, sa ciljem da neposredno omogući mladima da se aktivno uključe u lokalnu zajednicu.

Misija Kancelarije za mlade je da osnažuje mlade, da im pruža konkretnu podršku i pomaže u stvaranju takvog društvenog ambijenta u kojoj će mladi moći da ispolje i razviju svoje kapacitete.

Konkretno to znači da KZM Sombor:
• administrira gradske konkurse "PROGRAMI ZA DECU", i "LOKALNI AKCIONI PLAN ZA MLADE"
• administrira rad Saveta za mlade, savetodavnog tela lokalne skupštine
• realizuje aktivnosti dugoročne programe sa mladima u Somboru i okolnim naseljima
• domaćinski upravlja Omladinskim klubom
• učestvuje u pokrajinskim i nacionalnim telima koja formulišu omladinsku politiku

Kancelarija za mlade grada Sombora otvorena je 15. oktobra 2008.godine, na preporuku Ministarstva omladine i sporta. U Somboru ona radi u okviru Odeljenja za društvene delatnosti Gradske uprave grada Sombora, i smeštena je u zgradi nekadašnjeg Doma omladine, na adresi:Venac vojvode Radomira Putnika 2-prizemlje.

Konkretne nadležnosti i opseg rada Kancelarije za mlade definisane su :
1. Zakonom o mladima Republike Srbije ("Sl.glasnik R Srbije br.50/2011") - eksplicitno članom 18.
2. Odlukom o organizaciji rada Gradske uprave Grada Sombora ("Sl.list Grada Sombora" broj 4/2008) - članom 11. (definiše nadležnost Odeljenja za društvene delatnosti) kao i aktom o sistematizaciji radnih mesta u GU
3. Smernicama za primenu Nacionalne strategije za mlade na lokalnom nivou, standardima rada kancelarija za mlade i kompetencija koordinatora kojeje izradilo Ministarstvo omladine i sporta 2012.g.

376 Views
Kancelarija za mlade Sombor

Ukoliko želite, možete kontaktirati Kancelariju putem telefona: 025/302-755 ili putem mejla: kancelarija@mladisombora.rs, ili lično – KZM Sombor je smeštena u prostoru bivšeg Doma omladine na Vencu Radomira Putnika, br. 1, u Somboru.

Adresa sajta www.mladisombora.rs
Top
Sajt mladisombora.rs koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice i prilagodio sajt vašim interesovanjima. More details…